Plan lekcji
Oddziały
1I 1informatyk 1IT 1informatyk_teleinformatyk 1Mtw 1Mechatronik 1H 1t.hotelarstwa 1E 1Elektryk 1MEt 1Mech_Elektronik 2Iw 2informatyk 2Ic 2informatyk 2H 2t.hotelarstwa 2E 2elektryk 2MEt 2Mech_Elektronik 2Mt 2Mechatronik 3Mtw 3Mechatronik 3Ia 3Informatyk 3Ib 3Informatyk 3H 3t. hotelarstwa 3E 3Elektryk 3MEt 3Mech_El-nik 4H 4t. hotelarstwa 4E 4Elektryk 4M 4Mechanik 4Mt 4Mechatronik 4Ic 4Informatykc 4TEt 4Teleinf_Elektronik 4Iw 4Informatyk woj
Nauczyciele
KD JN BA BS AB KE
AF KZ KG ID LZ NA
MU WD ZM DB DG AH
Ja PI BZ RK KJ MS
KK SA MD K_ JD Kr
ME MI RW AC BG JM
TP SP MB SD Bo PK
SS MJ JG WG JB DM
TM RA AO OI PJ PW
HG KA BC MW MP RC
Pi LS RS RR
PT PR BW
Sale
2 j. polski 5 j. ang. 6 j. niemiecki 12 j. angielski 13 matem. 14 geografia
15 j. niemiecki 17 j. polski 19 matematyka 20 j. polski 21 religia 23 historia
25 j. niemiecki 26 historia 29 chemia 30 fizyka 33 p-o CZYT Centrum
4 Prac. inf. 1 31 Prac. inf. 2 210 Prac. inform. 3 213 Prac. inform. 4 214 Komput. wspomag. projektowania 32 j.angielski
SG1 sala gimnastyczna SG2 sala gimnastyczna SG3 sala gimnastyczna SG4 sala gimnastyczna 8 El-ka RR 106 Prac. podst. elektr.
108 Prac. urz. elektron. 112 Prac. techniki cyfrowej 126 Prac. teleinf. i UTK 110 Prac. przedm. przyrodn. 124 Prac. inform. 5 018 Prac. mechaniki
026 Spawalnia 128 Prac. mechatroniki CKP 207 Prac. humanistyczna 208 Prac. języka angielskiego 222 Prac. hotel. 1
223 Prac. hotel. 2 224 Prac. automatyki 226 Prac. elektrot. i urz. Hotel1 Spała Hotel2 Spała Aula1 Sala gimnastyczna
Aula2 Sala gimnastyczna STO Stołówka