Plan lekcji
Oddziały
1Iw 1informatyk 1Ic 1informatyk 1H 1t.hotelarstwa 1E 1elektryk 1MEt 1Mech_Elektronik 1Mt 1Mechatronik 2Mtw 2Mechatronik 2Ia 2Informatyk 2Ib 2Informatyk 2H 2t. hotelarstwa 2E 2Elektryk 2MEt 2Mech_El-nik 3H 3t. hotelarstwa 3E 3Elektryk 3M 3Mechanik 3Mt 3Mechatronik 3Ic 3Informatykc 3TEt 3Teleinf_Elektronik 3Iw 3Informatyk woj 4E 4Elektryk 4MEt 4Mech_El-nik 4Mt 4Mechatronik 4I 4Informatyk 4IT 4Inf_Teinf 4Ha 4t. hotelarstwa 4Hb 4t. hotelarstwa
Nauczyciele
KD JN BA BS AB KE
AF KZ KG ID LZ NA
MU WD WM DB DG AH
BZ RK KJ MS KK SA
EZ GM GF JD Kr EM
IO BB MA MI AC BG
JM TP SP SD RW PB
Bo PK JG WG JB SS
DM TM AO OI PJ PW
HG BC MW MP RC RS
Pi LS PT ŁA PR
RR BW
Sale
2 j. polski 5 j. ang. 6 j. niemiecki 12 j. angielski 13 matem. 14 geografia
15 j. niemiecki 17 j. polski 19 matematyka 20 j. polski 21 religia 23 historia
25 j. niemiecki 26 historia 29 chemia 30 fizyka 33 p-o CZYT Centrum
4 Prac. inf. 1 31 Prac. inf. 2 210 Prac. inform. 3 213 Prac. inform. 4 214 Komput. wspomag. projektowania 32 j.angielski
SG1 sala gimnastyczna SG2 sala gimnastyczna SG3 sala gimnastyczna SG4 sala gimnastyczna 8 El-ka RR 106 Prac. podst. elektr.
108 Prac. urz. elektron. 112 Prac. techniki cyfrowej 126 Prac. teleinf. i UTK 110 Prac. przedm. przyrodn. 124 Prac. inform. 5 018 Prac. mechaniki
026 Spawalnia 128 Prac. mechatroniki CKP 207 Prac. humanistyczna 208 Prac. języka angielskiego 222 Prac. hotel. 1
223 Prac. hotel. 2 224 Prac. automatyki 226 Prac. elektrot. i urz. Hotel1 Spała Hotel2 Spała Aula1 Sala gimnastyczna
Aula2 Sala gimnastyczna STO Stołówka