Plan lekcji
Oddziały
1Mtw 1Mechatronik 1Ia 1Informatyk 1Ib 1Informatyk 1H 1t. hotelarstwa 1E 1Elektryk 1MEt 1Mech_El-nik 2H 2t. hotelarstwa 2E 2Elektryk 2M 2Mechanik 2Mt 2Mechatronik 2Ic 2Informatykc 2TEt 2Teleinf_Elektronik 2Iw 2Informatyk woj 3E 3Elektryk 3MEt 3Mech_El-nik 3Mt 3Mechatronik 3I 3Informatyk 3IT 3Inf_Teinf 3Ha 3t. hotelarstwa 3Hb 3t. hotelarstwa
Nauczyciele
KD JN BA RR AB AF
KZ KG ID LZ NA MU
WD WM DB DG AH BM
BZ RK KJ MS KK SA
B_ EZ MG DJ GF Kr
IO MI AC BG JM TP
SP SD RW Bo PK KM
JG SS WG MJ JB BS
DM TM AO OI PJ PW
HG BC MW MP RC RP
Pi RS LS PT BW
Sale
2 j. polski 5 j. ang. 6 j. niemiecki 12 j. angielski 13 matem. 14 geografia
15 j. niemiecki 17 j. polski 19 matematyka 20 j. polski 21 religia 23 historia
25 j. niemiecki 26 historia 29 chemia 30 fizyka 33 p-o CZYT Centrum
4 Prac. inf. 1 31 Prac. inf. 2 210 Prac. inform. 3 213 Prac. inform. 4 214 Komput. wspomag. projektowania 32 j.angielski
SG1 sala gimnastyczna SG2 sala gimnastyczna SG3 sala gimnastyczna SG4 sala gimnastyczna 8 El-ka RR 106 Prac. podst. elektr.
108 Prac. urz. elektron. 112 Prac. techniki cyfrowej 126 Prac. teleinf. i UTK 110 Prac. przedm. przyrodn. 124 Prac. inform. 5 018 Prac. mechaniki
026 Spawalnia 128 Prac. mechatroniki CKP 207 Prac. humanistyczna 208 Prac. języka angielskiego 222 Prac. hotel. 1
223 Prac. hotel. 2 224 Prac. automatyki 226 Prac. elektrot. i urz. Hotel1 Spała Hotel2 Spała Aula1 Sala gimnastyczna
Aula2 Sala gimnastyczna STO Stołówka