DM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     1Iw-1/2 Sieci komp. 213
  1IT-2/2 Sys.komp. 213
2 8:50- 9:35 2I-2/2 praktyka zaw 213
  1Iw-1/2 Sieci komp. 213
  1IT-2/2 Sys.komp. 213
3 9:40-10:25 2I-2/2 praktyka zaw 213
2IT-1/2 Proj_Sieci 213
2I-1/2 Sys.Serwer 213
3Iw-2/2 Konf.u.sieci 213
2I-2/2 praktyka zaw 213
4 10:35-11:20 3Ic Sieci komp. 213
2I-2/2 Sys.Serwer 213
2I-1/2 Sys.Serwer 213
3Iw-2/2 Konf.u.sieci 213
2I-2/2 praktyka zaw 213
5 11:25-12:10 3Ic Sieci komp. 213
2I-2/2 Sys.Serwer 213
  3Iw-2/2 Konf.u.sieci 213
2I-2/2 praktyka zaw 213
6 12:25-13:10     2IT-2/2 Sys.komp. 213
  3Ic-2/2 Konf.u.sieci 213
7 13:15-14:00   2IT-1/2 Sys.Serwer 213
2IT-2/2 Sys.komp. 213
2IT-2/2 Sys.komp. 213
3Ic-2/2 Konf.u.sieci 213
8 14:05-14:50   2IT-1/2 Sys.Serwer 213
  2IT-2/2 Sys.komp. 213
3Ic-2/2 Konf.u.sieci 213
Obowiązuje od: 21 stycznia 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum