3Mtw 3mechatronik wojskowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 matematyka AG 19 wojsko MI 110 U.i.s.mechat-1/2 WG 128
wf-2/2 DW SG2
Ekspl.u.mech-1/2 33
j.obcy zaw.-2/2 MU 5
j.obcy zaw.-1/2 MU 5
2 8:35- 9:20 matematyka AG 19 wojsko MI 110 U.i.s.mechat-1/2 WG 128
wf-2/2 DW SG3
Eksp.urz.i.s-1/3 33
Eksp.urz.i.s-2/3 KT 026a
Eksp.urz.i.s-3/3 RC 224
j.polski KZ 207
3 9:25-10:10 religia PM 21 wojsko MI 110 wf-1/2 DW SG4
j.angielski-2/2 MU 5
Eksp.urz.i.s-1/3 33
Eksp.urz.i.s-2/3 KT 026a
Eksp.urz.i.s-3/3 RC 224
r_fizyka-1/2 JN 30
U.i.s.mechat-2/2 WG 128
4 10:20-11:05 r_fizyka JN 30 godz.wych 33 religia PM 106 Eksp.urz.i.s-1/3 33
Eksp.urz.i.s-2/3 KT 026a
Eksp.urz.i.s-3/3 RC 224
j.angielski-1/2 LZ 12
U.i.s.mechat-2/2 WG 128
5 11:10-11:55 j.angielski-1/2 LZ 12
r_fizyka-2/2 JN 30
r_matematyka AG 19 Mont.u.i.s.m-1/3 33
Mont.u.i.s.m-2/3 KT 226
Mont.u.i.s.m-3/3 RC 224
Hist.i.społ. KJ 110 Eksp.urz.i.s-1/3 33
Eksp.urz.i.s-2/3 KT 6
Eksp.urz.i.s-3/3 RC 224
6 12:15-13:00 j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 IP 1
r_matematyka AG 19 Mont.u.i.s.m-1/3 33
Mont.u.i.s.m-2/3 KT 226
Mont.u.i.s.m-3/3 RC 224
j.polski KZ 207 Eksp.urz.i.s-1/3 33
Eksp.urz.i.s-2/3 KT 6
Eksp.urz.i.s-3/3 RC 224
7 13:05-13:50 U.i.s.mechat-1/2 WG 128
Ekspl.u.mech-2/2 21
j.obcy zaw.-1/2 MU 5
wf-2/2 DW SG3
Mont.u.i.s.m-1/3 33
Mont.u.i.s.m-2/3 KT 226
Mont.u.i.s.m-3/3 RC 224
wf-1/2 DW SG2
U.i.s.mechat-2/2 WG 128
Eksp.urz.i.s-1/3 33
Eksp.urz.i.s-2/3 KT 6
Eksp.urz.i.s-3/3 RC 224
8 13:55-14:40 U.i.s.mechat-1/2 WG 128
j.angielski-2/2 MU 5
Hist.i.społ. KJ 110 Mont.u.i.s.m-1/3 33
Mont.u.i.s.m-2/3 KT 226
Mont.u.i.s.m-3/3 RC 224
wf-1/2 DW SG2
U.i.s.mechat-2/2 WG 128
 
9 14:45-15:30 j.niemiecki-3/3 #N3b 15 j.obcy zaw.-2/2 MU 5 Mont.u.i.s.m-1/3 33
Mont.u.i.s.m-2/3 KT 226
Mont.u.i.s.m-3/3 RC 224
   
Obowiązuje od: 11 października 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 11.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum