3Mt 3mechatronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.obcy zaw.-1/2 MU 5
wf-2/2 KW SG1
Eksp.urz.i.s-1/2 33
Eksp.urz.i.s-2/2 RC 224
j.niemiecki-1/3 AH 25 PPUSM-1/2 33
PPUSM-2/2 RC 224
 
2 8:35- 9:20 j.angielski-1/2 MW 207
j.angielski-2/2 NA 208
Eksp.urz.i.s-1/2 33
Eksp.urz.i.s-2/2 RC 224
wf-1/2 KP SG3
r_fizyka-2/2 JN 30
PPUSM-1/2 33
PPUSM-2/2 RC 224
r_matematyka KK 13
3 9:25-10:10 godz.wych AH 25 Eksp.urz.i.s-1/2 33
Eksp.urz.i.s-2/2 RC 224
j.polski KE 17 r_fizyka-1/2 JN 30
j.angielski-2/2 NA 208
j.polski KE 17
4 10:20-11:05 Hist.i.społ. KJ 110 Hist.i.społ. KJ 110 Ekspl.u.mech-1/2 RC 226
Ekspl.u.mech-2/2 33
religia PM 21 U.i.s.mechat-1/2 WG 128
j.obcy zaw.-2/2 ID 32
5 11:10-11:55 r_fizyka JN 30 PPUSM-1/2 33
PPUSM-2/2 RC 224
j.angielski-1/2 MW 207
U.i.s.mechat-2/2 RC 106
matematyka KK 21 Eksp.urz.i.s-1/2 33
Eksp.urz.i.s-2/2 RC 224
6 12:15-13:00 wf-1/2 KP SG2
U.i.s.mechat-2/2 RC 224
PPUSM-1/2 33
PPUSM-2/2 RC 224
U.i.s.mechat-1/2 WG 128
U.i.s.mechat-2/2 RC 106
matematyka KK 21 Eksp.urz.i.s-1/2 33
Eksp.urz.i.s-2/2 RC 224
7 13:05-13:50 wf-1/2 KP SG3
U.i.s.mechat-2/2 RC 224
PPUSM-1/2 33
PPUSM-2/2 RC 224
r_matematyka KK 21 U.i.s.mechat-1/2 WG 128
wf-2/2 KW Aula1
Eksp.urz.i.s-1/2 33
Eksp.urz.i.s-2/2 RC 224
8 13:55-14:40 religia PM 26   j.niemiecki-2/3 AH 25
j.niemiecki-3/3 #N3a 15
U.i.s.mechat-1/2 WG 128
wf-2/2 KW SG2
 
Obowiązuje od: 09 czerwca 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.06.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum