2H 2hotelarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 Org.pracy-1/2 HD 223
wf-2/2 SD SG4
j.obcy zaw.-1/2 NA 208
Obsł. kons.-2/2 HD 223
j.niemiecki-3/3 #N2b 15 wf-1/2 TP SG1
wf-2/2 SD SG3
zaj.prak.-1/2 WU Hotel1
zaj.prak.-2/2 GT Hotel2
2 8:35- 9:20 Org.pracy-1/2 HD 223
wf-2/2 SD SG4
Mark.w hotel-1/2 GF 29
Obsł. kons.-2/2 HD 223
kultura AF 20 Obsł. kons.-1/2 WU STO
Org.pracy-2/2 GT 25
zaj.prak.-1/2 WU Hotel1
zaj.prak.-2/2 GT Hotel2
3 9:25-10:10 j.angielski-1/2 NA 208
r_angielski-2/2 ID 32
matematyka SZ 128 r_geografia IO 14 Obsł. kons.-1/2 WU STO
Org.pracy-2/2 GT CZYT
zaj.prak.-1/2 WU Hotel1
zaj.prak.-2/2 GT Hotel2
4 10:20-11:05 r_geografia IO 14 j.polski KE 17 Org.pracy-1/2 HD 223
Org.pracy-2/2 GT CZYT
godz.wych KE 17 zaj.prak.-1/2 WU Hotel1
zaj.prak.-2/2 GT Hotel2
5 11:10-11:55 j.angielski-1/2 NA 208
j.angielski-2/2 DG 32a
wf-1/2 TP SG2
Prakt. obsł.-2/2 WU STO
Prakt. obsł.-1/2 HD 223
j.obcy zaw.-2/2 NA 208
religia KH 14 zaj.prak.-1/2 WU Hotel1
zaj.prak.-2/2 GT Hotel2
6 12:15-13:00 przedsięb. MS 207 wf-1/2 TP SG1
Prakt. obsł.-2/2 WU STO
Prakt. obsł.-1/2 HD 223
r_angielski-2/2 ID 32a
j.polski KE 17  
7 13:05-13:50 j.niemiecki-1/3 IP 8
j.niemiecki-2/3 BZ 15
j.niemiecki-1/3 IP 8
j.niemiecki-2/3 BZ 15
Org.pracy-1/2 HD 223
Org.pracy-2/2 GT 20
j.polski KE 17  
8 13:55-14:40 matematyka SZ 19 j.niemiecki-3/3 #N2b 15 Org.pracy-1/2 HD 223
Org.pracy-2/2 GT 20
r_angielski-1/2 WD 21
j.angielski-2/2 DG 32
 
9 14:45-15:30     religia KH 2 r_angielski-1/2 WD 21
Mark.w hotel-2/2 BC 222
 
Obowiązuje od: 16 września 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum