3H 3hotelarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 Obsł.inform.-1/2 RA 210
Org.pracy-2/2 WU STO
  j.niemiecki-3/3 #N3a 2 religia Bo 21  
2 8:50- 9:35 Obsł.inform.-1/2 RA 210
Org.pracy-2/2 WU STO
j.polski KZ 207 j.obcy zaw.-1/2 NA 208
Rachunk.-2/2 BC 222
matematyka MD 13 j.niemiecki-3/3 #N3a 6
3 9:40-10:25 r_angielski-1/2 ZM 12
Obsł. kons.-2/2 WU STO
Org.pracy-1/2 BC 222
Org.pracy-2/2 WU STO
Hist.i.społ. KJ 110 j.niemiecki-1/3 IP 17
j.niemiecki-2/3 DG 5
Rachunk.-1/2 BC 222
Mark.w hotel-2/2 GF 29
4 10:35-11:20 j.angielski-1/2 ZM 12
Obsł. kons.-2/2 WU STO
Org.pracy-1/2 BC 222
praktyka zaw-2/2 WU STO
r_geografia IO 14 praktyka zaw-1/2 HD STO
r_angielski-2/2 ID 32
r_geografia IO 14
5 11:25-12:10 j.niemiecki-1/3 IP 25
j.niemiecki-2/3 DG 23
Org.pracy-1/2 BC 222
praktyka zaw-2/2 WU STO
Prakt. obsł.-1/2 BC 222
Obsł.inform.-2/2 RA 31
praktyka zaw-1/2 HD STO
j.angielski-2/2 ID 32
j.polski KZ 207
6 12:25-13:10 matematyka MD 13 Mark.w hotel-1/2 GF 29
praktyka zaw-2/2 WU STO
Prakt. obsł.-1/2 BC 222
Obsł.inform.-2/2 RA 31
praktyka zaw-1/2 HD STO
Prakt. obsł.-2/2 WU 223
Hist.i.społ. KJ 110
7 13:15-14:00 wf-1/2 BG SG2
wf-2/2 DK SG1
Obsł. kons.-1/2 HD 223
praktyka zaw-2/2 WU STO
religia Bo 21 praktyka zaw-1/2 HD STO
Prakt. obsł.-2/2 WU 223
godz.wych WU STO
8 14:05-14:50 wf-1/2 BG SG2
wf-2/2 DK SG1
Obsł. kons.-1/2 HD 223
praktyka zaw-2/2 WU STO
wf-1/2 BG SG1
wf-2/2 DK SG4
praktyka zaw-1/2 HD STO
j.obcy zaw.-2/2 NA 208
r_geografia IO 14
Obowiązuje od: 21 maja 2019r
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum