2H 2hotelarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 r_angielski-1/2 ID 32
r_angielski-2/2 MW 208
j.niemiecki-1/3 BZ 15 j.polski KE 17 matematyka KB 13 zaj.prak.-1/2 MP Hotel1
zaj.prak.-2/2 WU Hotel2
2 8:35- 9:20 wf-1/3 SD SG4
wf-3/3 #C.2 SG3
matematyka KB 20 j.polski KE 17 r_angielski-1/2 ID 32
j.obcy zaw.-2/2 NA 208
zaj.prak.-1/2 MP Hotel1
zaj.prak.-2/2 WU Hotel2
3 9:25-10:10 wf-1/3 SD SG4
wf-3/3 #C.2 SG3
j.polski KE 17 Org.pracy-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
Prakt. obsł.-1/2 WU STO
r_angielski-2/2 MW 12
zaj.prak.-1/2 MP Hotel1
zaj.prak.-2/2 WU Hotel2
4 10:20-11:05 r_geografia IO 14 j.obcy zaw.-1/2 NA 208
Obsł. kons.-2/2 MP 223
Org.pracy-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
Prakt. obsł.-1/2 WU STO
Org.pracy-2/2 BC 222
zaj.prak.-1/2 MP Hotel1
zaj.prak.-2/2 WU Hotel2
5 11:10-11:55 j.angielski-1/2 ID 32
j.angielski-2/2 MW 110
Mark.w hotel-1/2 BC 222
Obsł. kons.-2/2 MP 223
Obsł. kons.-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
Org.pracy-1/2 MP 223
Prakt. obsł.-2/2 WU STO
zaj.prak.-1/2 MP Hotel1
zaj.prak.-2/2 WU Hotel2
6 12:15-13:00 j.angielski-1/2 ID 32
j.angielski-2/2 MW 110
religia US 2 Obsł. kons.-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
Org.pracy-1/2 MP 223
Prakt. obsł.-2/2 WU STO
 
7 13:05-13:50 j.niemiecki-3/3 #N2a 25 przedsięb. GF 29 wf-1/3 SD SG1
wf-3/3 #C.2 SG2
Org.pracy-1/2 MP 223
Mark.w hotel-2/2 BC 222
 
8 13:55-14:40 j.niemiecki-3/3 #N2a 25 godz.wych MP 223 kultura AF 20 r_geografia IO 14  
9 14:45-15:30   religia US 21 j.niemiecki-1/3 BZ 15    
Obowiązuje od: 09 czerwca 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.06.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum