3MEp 3mechanik - elektronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 wf-1/3 KP SG3
wf-3/3 SB SG2
religia BA 21 j.niemiecki-1/3 AH 25
j.niemiecki-2/3 IP 1
j.niemiecki-3/3 #3ap 15
religia BA 21 Pr.tech.mech-1/3 MR 8
Pr.tech.mech-2/3 JB 018
Pom.el-ne-3/3 BW 108
2 8:35- 9:20 wf-1/3 KP SG3
wf-3/3 SB SG2
j.niemiecki-1/3 AH 25
j.niemiecki-2/3 IP 1
j.niemiecki-3/3 #3ap 15
j.obcy zaw.-1/3 ID 17
angielski-z-3/3 MU 5
matematyka AG 23 Pr.tech.mech-1/3 MR 8
Pr.tech.mech-2/3 JB 018
Pom.el-ne-3/3 BW 108
3 9:25-10:10 j.polski KG 30 fizyka RS 23 j.angielski-1/3 ID 21
j.angielski-3/3 LZ 12
matematyka AG 23 Pr.tech.mech-1/3 MR 8
Pr.tech.mech-2/3 JB 018
Pom.el-ne-3/3 BW 108
4 10:20-11:05 j.polski KG 21 historia RK 26 j.polski KG 20 godz.wych MR 21 Pr.n.i.kons-1/3 MR 8
Pr.n.i.kons-2/3 JB 018
S.mikroproc.-3/3 LS 25
5 11:10-11:55 chemia GF 29 biologia Kr 23 przedsięb. 5 j.angielski-1/3 ID 15
informatyka-3/3 PG 4
Pr.n.i.kons-1/3 MR 8
Pr.n.i.kons-2/3 JB 018
S.mikroproc.-3/3 LS 25
6 12:15-13:00 r_fizyka RS 25 geografia IO 14 matematyka AG 19 informatyka-1/3 PG 4
wf-3/3 SB SG4
Pr.n.i.kons-1/3 MR 8
Pr.n.i.kons-2/3 JB 018
M.ins.urz.el-3/3 PT 112
7 13:05-13:50 Podst.ster.m-1/3 MR 8
j.angielski-3/3 LZ 12
wf-1/3 KP SG4
Ekspl.u.ele-3/3 LS 112
historia RK 29 PKM-1/3 MR 8
U.i.ins.ele-3/3 RS 026a
M.ins.urz.el-3/3 PT 112
8 13:55-14:40 Org.procesów-1/3 MR 8 Podst.ster.m-1/3 MR 8   PKM-1/3 MR 8
U.i.ins.ele-3/3 RS 026a
M.ins.urz.el-3/3 PT 112
9 14:45-15:30       mat.u AG 19  
Obowiązuje od: 13 września 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum