3Mtp 3mechatronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.polski KE 17   j.niemiecki-3/3 #3ap 15 j.obcy zaw.-1/2 ID 23 wf-1/2 SB SG1
wf-2/2 KW SG2
2 8:35- 9:20 j.polski KE 17 j.niemiecki-3/3 #3ap 15 przedsięb. 23 Ekspl.u.mech-1/2 JB 018
j.angielski-2/2 IO 14
wf-1/2 SB SG4
wf-2/2 KW SG3
3 9:25-10:10 historia RK 26 wf-1/2 SB Aula1
j.angielski-2/2 IO 14
Ekspl.u.mech-1/2 JB 018
Ekspl.u.mech-2/2 WG 128
fizyka RS 30 biologia Kr 14
4 10:20-11:05 PPUSM-1/3 33
PPUSM-2/3 KT 026a
PPUSM-3/3 RC 224
U.i.s.mechat-1/2 WG 128
U.i.s.mechat-2/2 LS 226
Ekspl.u.mech-1/2 JB 018
Ekspl.u.mech-2/2 WG 128
matematyka MD 13 historia RK 26
5 11:10-11:55 PPUSM-1/3 33
PPUSM-2/3 KT 026a
PPUSM-3/3 RC 224
U.i.s.mechat-1/2 WG 128
U.i.s.mechat-2/2 LS 226
j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 AH 25
j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 AH 25
j.polski KE 17
6 12:15-13:00 PPUSM-1/3 33
PPUSM-2/3 KT 026a
PPUSM-3/3 RC 224
religia US 12 j.angielski-1/2 IO 14
wf-2/2 KW SG4
chemia GF 29 geografia IO 14
7 13:05-13:50 godz.wych IO 14 informatyka-1/2 PG 32
j.obcy zaw.-2/2 ID 15
matematyka MD 13 MRiKUSM-1/3 33
MRiKUSM-2/3 KT 226
MRiKUSM-3/3 RC 224
j.angielski-1/2 IO 14
Ekspl.u.mech-2/2 WG 128
8 13:55-14:40 religia US 12 r_matematyka MD 13 matematyka MD 13 MRiKUSM-1/3 33
MRiKUSM-2/3 KT 226
MRiKUSM-3/3 RC 224
r_matematyka MD 13
9 14:45-15:30 informatyka-2/2 PG 32     MRiKUSM-1/3 33
MRiKUSM-2/3 KT 226
MRiKUSM-3/3 RC 224
 
Obowiązuje od: 11 października 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 11.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum