2Mtw 2mechatronik wojskowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.niemiecki-3/3 #N2b 15 Pr.elektr.el-1/3 LS 112
Pr.elektr.el-2/3 BW 108
Pr.elektr.el-3/3 PT 226
r_matematyka AG 19 P.mechatron. WG 128 wf-2/2 KW SG4
2 8:35- 9:20 religia 20 Pr.elektr.el-1/3 LS 112
Pr.elektr.el-2/3 BW 108
Pr.elektr.el-3/3 PT 226
j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 IP 8
r_fizyka JN 26 P.mechatron. WG 128
3 9:25-10:10 j.angielski-1/2 LZ 12
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026
Pr.elektr.el-1/3 LS 112
Pr.elektr.el-2/3 BW 108
Pr.elektr.el-3/3 PT 226
Technol.mech MR 13 Technol.mech MR 32 przedsięb. STO
4 10:20-11:05 wf-1/2 SB SG1
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026
elektro.ele 33 P.mechatron. WG 128 Technol.mech MR 32 r_fizyka-1/2 JN 30
j.angielski-2/2 MU 5
5 11:10-11:55 j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 IP 8
Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
wf-2/2 KW SG3
wf-1/2 SB SG4
j.angielski-2/2 MU 5
kultura AF 20 matematyka AG 5
6 12:15-13:00 elektro.ele 33 Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
wf-2/2 KW SG3
wf-1/2 SB SG4
r_fizyka-2/2 JN 30
elektro.ele 33 godz.wych 33
7 13:05-13:50 elektro.ele 33 j.polski KZ 207 wojsko MI 110 j.polski KZ 207 Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026
8 13:55-14:40 wych.rodz. Kr 23 matematyka AG 19 wojsko MI 110 j.polski KZ 207 Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026
9 14:45-15:30 religia 20 j.angielski-1/2 LZ 12 wojsko MI 110 j.niemiecki-3/3 #N2b 15  
Obowiązuje od: 14 września 2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-10-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum