2Mtw 2mechatronik wojskowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.niemiecki-3/3 #N2b 15 Pr.elektr.el-1/3 LS 112
Pr.elektr.el-2/3 BW 108
Pr.elektr.el-3/3 PT 226
religia 21 r_matematyka AG 23 wf-2/2 KW SG4
2 8:35- 9:20 religia 26 Pr.elektr.el-1/3 LS 112
Pr.elektr.el-2/3 BW 108
Pr.elektr.el-3/3 PT 226
j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 IP 1
P.mechatron. WG 128 przedsięb. 14
3 9:25-10:10 j.angielski-1/2 LZ 12
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026a
Pr.elektr.el-1/3 LS 112
Pr.elektr.el-2/3 BW 108
Pr.elektr.el-3/3 PT 226
Technol.mech MR 128 elektro.ele 33 r_fizyka JN 32
4 10:20-11:05 wf-1/2 SB SG1
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026a
elektro.ele 33 P.mechatron. WG 128 Technol.mech MR 2 r_fizyka-1/2 JN 30
j.angielski-2/2 MU 5
5 11:10-11:55 j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 IP 1
Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
wf-2/2 KW SG3
wf-1/2 SB SG4
j.angielski-2/2 MU 5
Technol.mech MR 2 P.mechatron. WG 128
6 12:15-13:00 elektro.ele 33 Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
wf-2/2 KW SG3
wf-1/2 SB SG4
r_fizyka-2/2 JN 30
matematyka AG 19 kultura AF 20
7 13:05-13:50 elektro.ele 33 j.polski KZ 207 wojsko MI 110 j.polski KZ 207 Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026a
8 13:55-14:40 godz.wych 33 matematyka AG 13 wojsko MI 110 j.polski KZ 207 Mont.u.i.s.m-1/2 WG 128
Mont.u.i.s.m-2/2 JG 026a
9 14:45-15:30   j.angielski-1/2 LZ 12 wojsko MI 110 j.niemiecki-3/3 #N2b 15  
Obowiązuje od: 09 czerwca 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.06.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum