4H 4hotelarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30   Obsł. kons.-1/2 WU STO
Mark.w hotel-2/2 GF 29
Org.pracy-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
j.niemiecki-3/3 #N4b 6 j.angielski-1/2 ZM 12
Org.pracy-2/2 BC 222
2 8:35- 9:20 r_geografia IO 14 Obsł. kons.-1/2 WU STO
Mark.w hotel-2/2 GF 29
Org.pracy-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
wf-1/2 KP SG4
j.angielski-2/2 DG 15
r_angielski-1/2 WD 12
Org.pracy-2/2 BC 222
3 9:25-10:10 j.niemiecki-1/3 DB 6
j.niemiecki-2/3 AH 25
wf-1/2 KP SG4
Obsł. kons.-2/2 WU STO
matematyka AG 23 Hist.i.społ. KJ 110 Mark.w hotel-1/2 BC 222
wf-2/2 SD Aula1
4 10:20-11:05 godz.wych KE 17 wf-1/2 KP Aula1
Obsł. kons.-2/2 WU STO
matematyka AG 23 j.angielski-1/2 ZM 12
j.angielski-2/2 DG 25
Mark.w hotel-1/2 BC 222
wf-2/2 SD Aula1
5 11:10-11:55 r_angielski-1/2 WD 106
wf-2/2 SD SG4
Org.pracy-1/2 MP 223
Rachunk.-2/2 BC 222
Rachunk.-1/2 BC 222
r_angielski-2/2 ID 20
religia Bo 19 matematyka AG 19
6 12:15-13:00 j.polski KE 17 Org.pracy-1/2 MP 223
Rachunk.-2/2 BC 222
Rachunk.-1/2 BC 222
r_angielski-2/2 ID 20
j.polski KE 17 matematyka AG 19
7 13:05-13:50 j.polski KE 17 Org.pracy-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
j.polski KE 17 r_geografia IO 14 Obsł.inform.-1/2 MP 124
Obsł.inform.-2/2 WU 214
8 13:55-14:40   Org.pracy-1/2 MP 223
Org.pracy-2/2 BC 222
Hist.i.społ. KJ 26   Obsł.inform.-1/2 MP 124
Obsł.inform.-2/2 WU 214
9 14:45-15:30   religia Bo 23      
Obowiązuje od: 11 października 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 11.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum