1H 1t.hotelarstwa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 Org.pr. w ho-1/2 MP 223
Org.pr. w ho-2/2 BC 222
  historia RK 26 j.niem.-1/3 #1pp 6
j.niem.-2/3 Ja 208
j.niem.-3/3 #1b 15
inf.-1/2 PW 4
inf.-2/2 RA 214
2 8:50- 9:35 Org.pr. w ho-1/2 MP 223
Org.pr. w ho-2/2 BC 222
Org.pr. w ho-1/2 MP 223
Mark hotel-2/2 BC 222
geogr. ME 23 matem. MD 13 Prakt. obsł.-1/2 MW STO
Org.pr. w ho-2/2 BC 222
3 9:40-10:25 P. przeds. MS 29 Org.pr. w ho-1/2 MP 223
Mark hotel-2/2 BC 222
chemia K_ 29 j.ang.-1/2 LZ 12
Org.pr. w ho-2/2 BC 222
Prakt. obsł.-1/2 MW STO
Org.pr. w ho-2/2 BC 222
4 10:35-11:20 godz.wych BC 222 fizyka JD 30 matem. MD 13 W-F-1/2 KD SG1
W-F-2/2 #d1 SG2
religia BA 21
5 11:25-12:10 wos KJ 110 j.polski KZ 207 W-F-1/2 KD SG1
W-F-2/2 #d1 SG4
W-F-1/2 KD SG1
W-F-2/2 #d1 SG4
j.polski KZ 207
6 12:25-13:10 biologia Kr 23 Org.pr. w ho-1/2 MP 223
j.ang.-2/2 DG 23
religia BA 21 Obsługa kons-1/2 MW STO
Obsługa kons-2/2 MP 223
j.polski KZ 207
7 13:15-14:00 historia RK 26 Ed_bezp BG 33 j.ang.-1/2 LZ 12
Prakt. obsł.-2/2 MW STO
Mark hotel-1/2 BC 222
j.ang.-2/2 DG 15
 
8 14:05-14:50 j.niem.-1/3 #1pp 6
j.niem.-2/3 Ja 208
j.niem.-3/3 #1b 15
  Prakt. obsł.-2/2 MW STO Mark hotel-1/2 BC 222  
Obowiązuje od: 12 marca 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum