3I 3Informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 Aplikacje-1/2 OI 124
TworzWWW-2/2 HG 210
r_informat.-1/2 OI 124
j.angielski-2/2 NA 208
matematyka SA 19 r_matematyka SA 19 WWW-2/2 PW 4
2 8:35- 9:20 Aplikacje-1/2 OI 124
TworzWWW-2/2 HG 210
r_informat.-1/2 OI 124
j.angielski-2/2 NA 208
matematyka SA 19 r_matematyka SA 19 WWW-2/2 PW 4
3 9:25-10:10 Konf.u.sieci-1/2 HG 210
Bazy-2/2 OI 124
Adm.Sieć.Sys-1/2 AO 214
wf-2/2 KW SG1
Bazy-1/2 OI 124
Multimedia-2/2 PW 4
Hist.i.społ. KJ 110 j.polski KZ 207
4 10:20-11:05 Konf.u.sieci-1/2 HG 210
Adm.Bazą-2/2 OI 124
Adm.Sieć.Sys-1/2 AO 214
wf-2/2 KW SG1
Adm.Bazą-1/2 OI 124
Multimedia-2/2 PW 4
wf-1/2 KP SG1
angielski-z-2/2 MU 5
godz.wych KZ 207
5 11:10-11:55 Konf.u.sieci-1/2 HG 210
Prog.apli.-2/2 OI 124
j.niemiecki-1/3 IP 1
j.niemiecki-2/3 AH 25
WWW-1/2 PW 4
Adm.Sieć.Sys-2/2 AO 214
wf-1/2 KP SG2
Aplikacje-2/2 KD 32
religia US 21
6 12:15-13:00 wf-1/2 KP SG2
Konf.u.sieci-2/2 HG 210
religia US 21 WWW-1/2 PW 4
Adm.Sieć.Sys-2/2 AO 214
angielski-z-1/2 WD 6
Aplikacje-2/2 KD 32
j.angielski-1/2 LZ 12
wf-2/2 KW SG4
7 13:05-13:50 Multimedia-1/2 PW 4
Konf.u.sieci-2/2 HG 210
Prog.apli.-1/2 OI 124 TworzWWW-1/2 HG 210
r_informat.-2/2 KD 32
j.polski KZ 207 Hist.i.społ. KJ 110
8 13:55-14:40 Multimedia-1/2 PW 4
Konf.u.sieci-2/2 HG 210
j.angielski-1/2 LZ 12 TworzWWW-1/2 HG 210
r_informat.-2/2 KD 32
   
9 14:45-15:30 j.niemiecki-3/3 #N3b 15        
Obowiązuje od: 16 maja 2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum