23 biologia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30     Kr 2IH biologia
ID 3Mtp-1/2 j.obcy zaw.
JY 2E Masz.iurz.el
2 8:35- 9:20 MW 3Iwp-1/2 j.angielski
KS 2IH religia
3Mtp przedsięb.
AG 3MEp matematyka
JY 2E Masz.iurz.el
3 9:25-10:10 Kr 1E biologia
Bo 4IT religia
AG 4H matematyka
AG 3MEp matematyka
JY 2E Masz.iurz.el
4 10:20-11:05 KD 1I matematyka
AG 3MEp mat.u
AG 4H matematyka
PG 1I muzyka
MW 4E-2/2 r_angielski
5 11:10-11:55 KD 2Mtw matematyka
Kr 3MEp biologia
HD 2IH-3/3 Obsł. kons.
Kr 1I wych.rodz.
ID 4MEt j.angielski
6 12:15-13:00 WD 4Mt-2/2 j.angielski
WD 1E-1/2 j.angielski
HD 2IH-3/3 Obsł. kons.
Kr 2MEt biologia
Kr 3Icp biologia
7 13:05-13:50 Kr 3IT wych.rodz.
Kr 1MEt biologia
MW 3H-2/2 j.angielski
Kr 2Mtw wych.rodz.
Kr 1MEt godz.wych
8 13:55-14:40   Bo 4Iw religia
Kr 3Ep biologia
Kr 2Mtw biologia
Kr 2I biologia
9 14:45-15:30   Bo 4H religia
  Kr 1Mt wych.rodz.
 
Obowiązuje od: 11 października 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 11.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum