2MEt 2Mech_Elektronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wdżr Kr 23        
1 8:00- 8:45 j.polski AB 2 zaj.prak.-1/3 JG 026
Pom.el-ne-3/3 BW 108
Fiz_prakt. JD 30 j.niem.-3/3 #2a 32 Inst.urz.el--2/3 RS 8
2 8:50- 9:35 j.polski AB 2 zaj.prak.-1/3 JG 026
Pom.el-ne-3/3 BW 108
Fiz_prakt. JD 30 matem. SA 19 Pr.mont.-1/3 JG 026
Inst.urz.el--2/3 RS 8
3 9:40-10:25 r_matem SA 19 zaj.prak.-1/3 JG 026
Pom.el-ne-3/3 BW 108
Pr.proj.masz-1/3 WG 128
El-ka-2/3 RR 108
matem. SA 19 Pr.mont.-1/3 JG 026
Urz.elektr.-2/3 RR 26
4 10:35-11:20 W-F-1/2 TP SG1
W-F-2/2 SD SG4
zaj.prak.-1/3 JG 026
El-ka-2/3 RR 112
Pr.proj.masz-1/3 WG 128
El-ka-2/3 RR 108
kultura AF 20 Techn. i kon-1/3 SS 29
Urz.elektr.-2/3 RR 26
5 11:25-12:10 religia PK 20 Pr.obsł.masz-1/3 JG 026
Urz.elektr.-2/3 RR 112
j.ang.-1/2 IO 14
j.ang.-2/2 ZM 6
j.ang.-1/2 IO 14
j.ang.-2/2 ZM 6
T.mont_m_i_u-1/3 MJ 223
Ekspl.urz.el-2/3 PR 126
6 12:25-13:10 P.ster.masz.-1/3 WG 128
j.niem.-2/3 DB 6
Pr.obsł.masz-1/3 JG 026
j.niem.-2/3 DB 6
j.niem.-1/3 AH 25
Urz.elektr.-2/3 RR 208
j.polski AB 2 T.mont_m_i_u-1/3 MJ 223
Ekspl.urz.el-2/3 PR 126
7 13:15-14:00 godz.wych SA 19 Pr.obsł.masz-1/3 JG 026
Pom.el-ne-2/3 BW 108
j.niem.-1/3 AH 25
Urz.elektr.-2/3 RR 208
W-F-1/2 TP SG2
W-F-2/2 SD SG4
T.mont_m_i_u-1/3 MJ 223
Ekspl.urz.el-2/3 PR 126
8 14:05-14:50 j.niem.-3/3 #2a 20 Pr.obsł.masz-1/3 JG 026
Pom.el-ne-2/3 BW 108
P. przeds. MS 23 W-F-1/2 TP SG2
W-F-2/2 SD SG4
Ekspl.urz.el-2/3 PR 126
9 14:55-15:40   Pom.el-ne-2/3 BW 108 religia PK 23    
Obowiązuje od: 12 marca 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum