2I 2Informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.niemiecki-3/3 #N2b 15 Sieci komp.-1/2 RA 126
Adm.Sieć.Sys-2/2 AO 214
  matematyka SA 19 Zarz.Sys.Op.-2/2 PJ 31
2 8:35- 9:20 wf-1/3 KW SG2
wf-2/3 AC SG1
wf-3/3 #C.2 SG3
Sieci komp.-1/2 RA 126
j.angielski-2/2 NA 208
matematyka SA 19 r_matematyka SA 19 Zarz.Sys.Op.-2/2 PJ 31
3 9:25-10:10 wf-1/3 KW SG2
wf-2/3 AC SG1
wf-3/3 #C.2 SG3
UTK-1/2 PJ 31
j.angielski-2/2 NA 208
r_informat.-1/2 OI 124
Sys.Serwer-2/2 DM 213
j.niemiecki-1/3 IP 1
j.niemiecki-2/3 AH 25
kultura AF 20
4 10:20-11:05 MiEUTK-1/2 ME 128
Sys.op.-2/2 PJ 31
Sys.Serwer-1/2 KD 31
angielski-z-2/2 MU 5
r_informat.-1/2 OI 124
Sys.Serwer-2/2 DM 213
j.polski KZ 207 j.niemiecki-1/3 IP 1
j.niemiecki-2/3 AH 25
5 11:10-11:55 Obr.multi-1/2 HG 210
Sys.op.-2/2 PJ 31
j.angielski-1/2 LZ 12
r_informat.-2/2 KD 31
Proj_Sieci-1/2 RA 126
Proj_Sieci-2/2 HG 210
j.polski KZ 207 przedsięb. GF 29
6 12:15-13:00 Obr.multi-1/2 HG 210
UTK-2/2 PJ 31
j.angielski-1/2 LZ 12
r_informat.-2/2 KD 31
Proj_Sieci-1/2 RA 126
Proj_Sieci-2/2 HG 210
godz.wych KZ 207 j.polski KZ 207
7 13:05-13:50 Zarz.Sys.Op.-1/2 AO 214
Obr.multi-2/2 HG 210
religia 21 wf-1/3 KW Aula1
wf-2/3 AC SG4
wf-3/3 #C.2 SG2
Sys.op.-1/2 PJ 31
Sieci komp.-2/2 PW 4
Sys.Serwer-1/2 KD 214
MiEUTK-2/2 ME 124
8 13:55-14:40 Zarz.Sys.Op.-1/2 AO 214
Obr.multi-2/2 HG 210
religia 20   Sys.op.-1/2 PJ 31
Sieci komp.-2/2 PW 4
angielski-z-1/2 WD 12
MiEUTK-2/2 ME 124
9 14:45-15:30 Adm.Sieć.Sys-1/2 AO 214     j.niemiecki-3/3 #N2b 15 MiEUTK-1/2 ME 126
Obowiązuje od: 09 czerwca 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.06.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum